Porez na dohodak - Oporezivi dohodak
Broj klase:410-01/04-01/183
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 02.03.2004
Povrat poreza po osnovi uplaćenih premija osiguranja
Na upit gde. "A", u svezi povrata uplaćenih premija životnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja ako nije ostvaren oporezivi dohodak, u nastavku odgovaramo:
Iz postavljenog upita zaključuje se da je porezna obveznica u tijeku 2003. godine uplaćivala premije životnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja za koje posjeduje potvrde osiguravatelja. Nadalje, porezna obveznica navodi da ne ostvaruje primitke odnosno nema nikakve prihode. Suprug ostvaruje mirovinu, koja ne podliježe oporezivanju, i invalidninu po pokojnom sinu.
Odredbama članka 9. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se izdacima pri utvrdivanju dohodaka tuzemnmh poreznih obveznika smatraju i tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćnne premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima, do visine 0,7 osnovnog osobnog odbitka iz članka 29. stavka 1. Zakona odnosno do 1.050,00 kuna mjesečno.
Obzirom da porezna obveznica nije u tijeku poreznog razdoblja ostvarila primitke, ne postoji ni osnova korištenja izdataka, u ovom slučaju izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja tj. ne postoji osnova za povrat poreza na dohodak koji nije ostvaren niti je porez uplaćen.
Temeljem iznesenog, Ministarstvo financija - Porezna uprava ne mole postupati suprotno odredbama Zakona odnosno izvršiti povrat poreza na dohodak koji nije niti uplaćen.
Na upit o korištenju olakšice za plaćanje participacije, upućujemo poreznu obveznicu da se obrati nadležnom tijelu odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, obzirom da
Ministarstvo financija - Porezna uprava nema pmvo tumačenja propisa izvan svog dj elokruga.
Povratak na prethodnu stranicu