Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/03-01/34
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 09.01.2004
Izuzeće od plaćanja poreza na dohodak zaposlenika u Europskoj banci za obnovu i razvoj
Temeljem dopisa Europske banke za obnovu i razvoj - Ured Zagreb, Petrinjska 59N, 10000 Zagreb, u kojem zahtijevaju pisanu potvrdu o izuzimanju 7 njihovih zaposlenika od plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj za 2002. i 2003. godinu, odgovaramo.
Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (objavljen u "Narodnim novinama - Medunarodni ugovori" broj 4/93.) medunarodni je ugovor u smislu članka 134. Ustava Republike Hrvatske, koji čini dio unutamjeg zakonodavstva i jače je pravne snage od domaćih zakona te su njegove odredbe obvezujuće. Prema članku 53. navedenog Sporazuma, zaposlenici Europske banke za obnovu i razvoj izuzeti su od plaćanja poreza na dohodak za dohodak ostvaren radom u Europskoj banci za obnovu i razvoj u Republici Hrvatskoj.
U skladu s navedenim, potrebno je izvijestiti Europsku banku za obnovu i razvoj o izuzimanju 7 njihovih zaposlenika od plaćanja poreza na dohodak za dohodak ostvaren radom u Europskoj banci za obnovu i razvoj u 2002. i 2003. godini
Povratak na prethodnu stranicu