Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/04/01-228
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 01.03.2004
Zahtjev za povrat poreza na dohodak iz mirovine
U svezi zahtjeva g. "A" za povrat poreza na dohodak na isplačenu mirovinu, u nastavku odgovaramo:
Porezni obveznik "A" traži da se, sukladno odredbama članka 264. Zakona o opčem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/86, 53/91 i 103/96), razmotri njegov ponovljeni zahtjev za povrat poreza na dohodak u iznosu od 1.407,76 kuna koji mu je obustavljen u 2000. godini pri isplati mirovine. Zahtjev za povrat poreza od 26. veljače 2002. godine Porezna uprava, Područni ured Vukovar, odbila je kao neosnovan, a isto je potvrdila Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.
Člankom 264. Zakona o opčem upravnom postupku propisano je da prvostupanjsko rješenje može poništiti ili ukinuti po pravu nadzora drugostupanjski organ. Ako se radi o rješenju drugostupanjskog organa, rješenje može po pravu nadzora poništiti ili ukinuti organ odreden zakonom.
Člankom 2. stavkom 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 53/91, 9/92 i 77/92) dano je pravo pokretanja upravnog spora svakom pojedincu ili pravnoj osobi ako smatra da joj je upravnim aktom povrijedeno kakvo pravo.
U upravnom sporu Upravni sud donosi presudu i rješenje. Presudom rješava spor na način da se tužba uvažava, u tom slučaju se poništava upravni akt, ili da se odbija kao neosnovana. Poništavanjem rješenja i proglašavanjem ništavim pohištavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo (članak 269. stavak 1. Zakona o opčem upravnom postupku).
Slijedom navedenog, upućujemo poreznog obveznika na podnošenje tužbe Upravnom sud ako nisu protekli zakonski rokovi za podnošenje iste.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu