Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/03-01/60
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 25.02.2003
Prijava poreza na dohodak za 2002. godinu
U svezi s vašim upitom u vezi primjene zakonskih propisa od 20. siječnja 2003. godine, a u dijelu koji se odnosi na obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak po pojedinim oblicima dohotka, nastavno odgovaramo.
Obveznik poreza na dohodak koji je u tijeku 2002. godine uplaćivao iz svoje neto plaće premije životnog osiguranja i koji u godišnjem obračunu po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi želi iskoristiti umanjenje dohotka za te porezno priznate izdatke do najviše 12..000,00 kuna godišnje, može podnijeti godišnju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada umanjiti, osim za porezno priznate izdatke po osnovi obveznih doprinosa iz plaće koji su u istom razdoblju uplaćeni i za iznos u tom razdoblju uplaćenih premija osiguranja.
Ako je taj obveznik u 2002. godini osim dohotka od nesamostalnog rada prema članku 11., 12. i 13. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) ostvario i dohodak od imovine i imovinskih prava iz članka 23. stavka 1., 2. i 4. istog Zakona, obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu po tim osnovama, a za uplaćeni iznos premija životnog osiguranja može umanjiti bilo koji od ta dva oblika dohotka:
Ako je porezni obveznik u 2002. godini ostvario dohodak od nesamostalnog rada koji je oporezivan prema članku 33. stavku 1. do 4. navedenog Zakona, ali dohodak od nesamostalnog rada oporeziv prema članku 33. stavku 5. i 6. i dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15 stavka 4. točke 2. i 3. i dohodak od imovine prema članku 23. stavku 3. i 5. i dohodak od kapitala prema članku 26. te dohodak od osiguranja prema članku 6. stavku 3. toga Zakona, a želi iskoristiti pravo na umanjenje dohotka za porezno priznati izdataka po osnovi uplaćenih premija životnog osiguranja, godišnju poreznu prijavu može za te svrhe podnijeti samo za ostvareni dohodak od nesamostalnog rada. Međutim, ako u godišnjoj poreznoj prijavi iskaže bilo koji od drugih navedenih oblika dohotka, obvezan je u prijaviti ukupan dohodak ostvaren po svim navedenim osnovama, a koji se tijekom poreznog razdoblja pri utvrđivanju i plaćanju predujma poreza na dohodak i prireza konačno oporezuju.
Navedeno proizlazi iz odredbe članka 3 l. stavka 3. i 6. Zakona o porezu na dohodak.
Povratak na prethodnu stranicu