Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/02-01/520
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 05.06.2002
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja tuzemnih poreznih obveznika
Temeljem vašeg upita od 10. svibnja 2002. godine o poreznom tretmanu dohotka koji će naši porezni obveznici ostvariti na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Japanu i Republici Koreji, očitujemo se u nastavku.
U skladu sa odredbama članka 30. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00.) ako je tuzemni porezni obveznik ostvario dohodak u inozemstvu, i ako je na taj dohodak plaćen porez koji odgovara hrvatskom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunat će se na propisani način u hrvatski porez na dohodak.
Dohodak ostvaren u inozemstvu tuzemni su porezni obveznici dužni prijaviti u godišnjoj poreznoj prijavi, uz predočenje dokaza o ostvarenom dohotku i iznosu plaćenog poreza u inozemstvu (potvrda inozemnog poreznog tijela). Pri utvrđivanju godišnje porezne obveze tuzemnog poreznog obveznika uzet će se u obzir dohodak i porez plaćen u inozemstvu. Prema navedenom, izbjeći će se dvostruko oporezivanje dohotka hrvatskih poreznih obveznika, iako ne postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Japanom i Republikom Korejom.

Povratak na prethodnu stranicu