Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/02-01/209
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 19.03.2002
Primjena članka 27. Pravilnika o porezu na dohodak
U svom upitu odvjetnik "A" pita da li nakon stupanja na snagu Pravilnika o porezu na dohodak sukladno članku 27. posloprimci imaju pravo na povrat poreza na dohodak za 1999. to jest da li se mogu obraditi porezne prijave koje su za 1999. godinu predali radnici društva "B". U nastavku odgovaramo.
O primjeni članka 27. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/2001) izdano je mišljenje Ministarstva financija Porezna uprava - Središnji ured klasa: 410-01/01-01/666, ur. broj: 513-07/02-1 od 3. srpnja 2001. godine.
U konkretnom slučaju ako je nad trgovačkim društvom "B" pokrenut stečajni postupak te ako je Porezna uprava upisana kao stečajni vjerovnik zbog namirenja svojih potraživanja iz stečajne mase, porezne prijave koje su podnijeli posloprimci "B" za 1999. godinu mogu se obraditi.
Povratak na prethodnu stranicu