Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/02-01/150
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.02.2002
Obvezno podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2001. godinu
Od dioničkog društva "A", primili smo upit koji se odnosi na obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2001. godinu u slučajevima kada su porezni obveznici tijekom te godine ostvarili više oblika dohotka iz kojih se predujam poreza ne smatra odnosno iz kojih se smatra konačno plaćenim predujmom na godišnjoj razini (dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od druge samostalne djelatnosti i dohodak od kapitala te i/ili dohodak od imovine). Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) i članka 58. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) propisano je za koje oblike dohotka porezni obveznici nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, pa između ostalih i za dohodak od nesamostalnog rada pod propisanim uvjetima, a bezuvjetno to nisu obvezni za dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona, dohodak od kapitala iz članka 26. Zakona, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba iz članka 37. stavka 2. Zakona i druge oblike dohotka iz koji se plaćeni predujam poreza smatra konačnim.
Međutim, porezni obveznici obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu za dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine iz članka 23. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak, osim ako se taj dohodak ne oporezuje po odbitku prema članku 37. stavku 5. istog Zakona.
U skladu s odredbama članka 31. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznik koji ostvari dohodak iz više odnosa po osnovi nesamostalnog rada istodobno ili taj dohodak ostvari izravno iz inozemstva ili ako ostvari i druge oblike dohotka iz inozemstva ili ako ostvari i druge oblike dohotka za koje je propisana obveza podnošenja godišnje porezne prijave, dužan je podnijeti godišnju poreznu prijavu i po osnovi dohotka od nesamostalnog rada.
U skladu s navedenim, porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju ostvario dohodak od nesamostalnog rada istodobno samo kod jednog tuzemnog poslodavca, a uz taj oblik dohotka je ostvario i dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona i dohodak od kapitala iz članka 26. Zakona, nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu ni po kojoj osnovi, pod uvjetom da su poslodavci odnosno isplatitelji predujam poreza i prireza tijekom poreznog razdoblja obračunali, obustavili i uplatili na Zakonom propisani način.
Porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od imovine iz članka 23. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak i dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona i dohodak od kapitala iz članka 26. Zakona, obvezni su podnijeti godišnju poreznu prijavu za dohodak od nesamostalnog rada i dohodak od imovine. Međutim, ako ti porezni obveznici u poreznu prijavu uključe i podatke o primjerice dohotku od samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 4. točke 2. i 3. Zakona, obvezni su prijaviti i podatke o ostvarenom dohotku od kapitala iz članka 26. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu