Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/01-01/1126
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.02.2002
Porez na plaće
Ispostava za zapošljavanje Vinkovci Područna služba Vinkovci poslala je dopis klasa: 103-01/01-02/8, ur. broj: 2188-15-05/l-01-7od 13. prosinca 2001. godine u kojem pita da li osoba koja u istom mjesecu ima dvije isplate plaće može za drugu isplatu koristiti neiskorišteni dio porezne olakšice. U nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 33. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/00) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca umanjen za zakonom propisane izdatke koji su plaćeni i umanjen za iznos mjesečnih osobnih odbitka.
Iz navedenog slijedi da se obračun predujma poreza obavlja kumulativno pri svakoj isplati u tijeku jednog kalendarskog mjeseca, to jest porezne stope primjenjuju se na ukupan iznos primitaka ostvarenih u jednom mjesecu umanjenim za izdatke iz članka 13. stavka 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak i mjesečnih osobnih odbitaka.
Povratak na prethodnu stranicu