Porez na dohodak - Dohodak od osiguranja
Broj klase:410-01/02-01/954
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 20.01.2003
Premije životnog osiguranja za slučaj smrti
Od obveznice poreza na dohodak "A" primili smo upit, koji se odnosi na mogućnost povrata poreza na dohodak fizičkim osobama po osnovi uplaćene premije životnog osiguranja za slučaj smrti do propisanog iznosa u 2002. godini, na koji nastavno odgovaramo.
U skladu s odredbama članka 9. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.), koji se na oporezivanje dohotka primjenjivao do kraja 2002. godine, izdacima koji umanjuju dohodak, a time i osnovicu poreza na dohodak i prireza, smatrale su se, između ostalih i premije po osnovi životnog osiguranja do visine 0,8 osnovnog osobnog odbitka iz članka 29. stavka 1. istog Zakona (do 1.000,00 kuna mjesečno odnosno 12.000,00 kuna godišnje).
U skladu s odredbama članka 9. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00. i 150/02.), koji se na oporezivanje dohotka primjenjuje od 1. siječnja 2003. godine, izdacima koji umanjuju dohodak, smatraju se, između ostalih i premije životnog osiguranja koje imaju obilježja štednje, do visine 0,7 osnovnog osobnog odbitka iz članka 29. stavka 1. istog Zakona (do 1.050,00 kuna mjesečno odnosno 12.600,00 kuna godišnje).
Odredbama članka 6. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se
dohotkom ne smatraju primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine odnosno primici po osnovi osiguranja života i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom, ako su premije toga osiguranja bile oslobođene oporezivanja. Ove odredbe primjenjuju se od 1. siječnja 2001. godine i nisu izmijenjene i dopunjene.
Prema tome, premije životnog osiguranja mogu se smatrati porezno dopustivim izdacima i umanjivati osnovicu poreza na dohodak u ugovorenom razdoblju, pod uvjetom da se po isteku razdoblja osiguranja, pri jednokratnim ili doživotnim isplatama utvrđuje dohodak od osiguranja prema odredbama članka 38.a istog Zakona i odredbama članka 46. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01. i 2/03.), koji podliježe oporezivanju.

U konkretnom slučaju radi se o vrsti životnog osiguranja koja spada u grupu osiguranja za rizik (za slučaj smrti), kod kojega osiguravatelj nema obvezu budućih isplata osigurane svote, ako se osigurani slučaj (smrt osiguranika) u razdoblju osiguranja ne dogodi. Ove vrste osiguranja ugovaratelji fizičke osobe u pravilu ugovaraju, kao osiguranje za povrat kredita dobivenih od banaka.
Prema tome, ne radi se o životnom osiguranju sa štednom komponentom, kod kojega je osiguravatelj obvezan u skladu sa sklopljenom policom osiguranja, izvršiti isplatu osigurane svote (i u slučaju smrti i u slučaju doživljenja), a koja pri isplati podliježe oporezivanju, ako je osiguranik koristio porezne olakšice pri uplati premija osiguranja.
Naime, kod premija životnog osiguranja na teret fizičkih osoba (osiguranika- poreznih obveznika) osnovno je da se smatraju porezno dopustivim izdacima, ako je osigurano buduća oporezivanje dohotka osiguranja ostvarenog po tom osnovu. Dakle, radi se samo o "odgodi" poreza na dulji vremenski rok.
S obzirom da kod životnog osiguranja za slučaj smrti nije osigurano buduće oporezivanje dohotka ostvarenog po toj osnovi, jer do isplate osigurane svote ako nije nastupila smrt osiguranika ne dolazi, uplaćene premije toga životnog osiguranja ne smatraju se porezno priznatim izdacima.
Povratak na prethodnu stranicu