Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-20/01-01/3
Urudžbeni broj:513-07/02-2
zAGREB, 15.05.2002
Porez na dohodak od imovine
U svom dopisu gospodin A iz Dubrovnika, i gospodin B iz Dubrovnika, navode da su kupili jednu nekretninu (zemljište) na kojoj su izgradili zgradu sa šest stanova. Svaki je vlasnik tri stana koja su prodali po sistemu roh bau ( to jest nedovršene). Stanovi nemaju uporabnu dozvolu, još nisu u funkciji zbog nedovršenosti niti je izvršen tehnički pregled. Pitaju da li su obveznici poreza na dohodak od imovine.
Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00) u članku 23. stavak 5. i 6. propisao je da se dohotkom od imovine smatra dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos uz naknadu. Dohodak čini razlika između primitaka utvrđenih prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskog prava koji se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Dohodak od otuđenja nekretnina ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njihove uže obitelji iz članka 29. Zakona o porezu na dohodak, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave.
Odredbom članka 44. stavak 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 55/01) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra i dohodak od otuđenja nekretnina iz članka 23. stavka 5., 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak. Pri utvrđivanju dohotka danom nabave nekretnine smatra se nadnevak kupoprodajnog ugovora odnosno u slučaju izgradnje u vlastitoj režiji dan kada je nekretnina osposobljena za upotrebu.
Iz navedenog proizlazi da se porez na dohodak od imovine ne plaća ako se u roku od tri godine od dana nabave otuđuje nekretnina koja nije osposobljena za uporabu.
O obvezi plaćanja poreza na dohodak od obrta ako se prodaju više od tri nekretnine ili tri imovinska prava u razdoblju od pet godina dali smo mišljenje klasa: 410-01701-01/1 14, urbroj: 513-07/01-2 od 21. prosinca 2001. godine.
Povratak na prethodnu stranicu