Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/02-01/1070
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 02.12.2003
Prodaja tri istovrsne nekretnine
Na upit osobe "A", podliježe li obvezi plaćanja poreza na dohodak prodaja tri čestice jednom kupcu puteni jednog kupoprodajnog ugovora odnosno smatra li se to jednim prometom ili prometom triju istovrsnih nekretnina te što ako se nekretnine izvlašćuju od strane grada (za put, cestu), u nastavku odgovaramo.
Člankom 15. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj: 127/00, 150/02 i 163/03) propisano je da se obrtničkom djelatnošću smatra i prodaja više od tri nekretnine ili tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina.
Člankom 30. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj: 140/03) propisano je da ako se prodaje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište s više gradilišta, jednom nekretninom smatra se svaki stan ili poslovni prostor odnosno svako gradilište.
Shodno navedenom, prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, bez obzira što se temeljem jednog kupoprodajnog ugovora prodaju tri istovrsne nekretnine jednom kupcu riječ je o prodaji tri nekretnine, a ne jedne nekretnine. Nadalje ako se nekretnine izvlašćuju temeljem Zakona o izvlaštenju (Narodne novine, broj: 9/94, 35/94, 112/00 i 114/01) ne radi se o prodaji nekretnina budući da se nekretnina izvlašćuje nakon što je utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekta ili izvođaču drugih radova.
Povratak na prethodnu stranicu