Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-19/03-01316
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 05.09.2003
Isplata naknade za godišnji odmor
Na upit poreznog obveznika "A"iz Vinkovaca, u svezi plaćanja poreza i prireza porezu na dohodak pri isplati regresa za godišnji odmor koji je zaposlenicima isplaćen u bonovima u iznosu od 1.000,00 kuna za kupnju robe u diskontu, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 7. točke 9. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke zaposlenika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac do propisanog iznosa.
Odredbama članka 12. stavka 2. točke 11. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 3/02) propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim zaposlenicima i to prigodne nagrade do 1.000,00 kuna godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i si.).
Temeljem iznesenog, odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak nije propisan način ostvarivanja navedenih naknada, tejDruizlazi da se mogu davati i u novcu i u naravi.
Povratak na prethodnu stranicu