Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/02-01/238
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 03.05.2002
Povoljnija kamata pri odobravanju kredita
Od banke "A", primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman stambenih i drugih kredita koje Banka namjerava odobravati klijentima, ali i svojim zaposlenicima, s valutnom klauzulom, a s kamatnom stopom manjom od 5% godišnje, na koji nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 12. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 127/00.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada, između ostalih, smatraju i primici koje poslodavac isplaćuje posloprimcima u svezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim radom, koji se umjesto u novcu daju u naravi, primicima u naravi smatraju se između ostalih i povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci daju zaposlenicima i drugim fizičkim osobama koje su s poslodavcima poslovno ili osobno povezane. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 6% godišnje. Navedeno se odnosi na kredite koji se fizičkim osobama (osim zaposlenicima uprave) daju ili subvencioniraju iz proračuna.
Odredbama članka 14. stavka 1. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 54/01.) propisano je da se vrijednost primitaka u naravi utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja.
Ako će banka u skladu sa svojom poslovnom politikom i aktima omogućiti svim građanima dobivanje stambenih kredita i kredita s drugom namjenom pod jednakim uvjetima, a s kamatnom stopom nižom od 5%, proizlazi da se u tom slučaju kamata od 5% treba smatrati tržišnom kamatom. Navedeno proizlazi iz činjenice da će kredite pod tim uvjetima odobravati svim potencijalnim tražiteljima- građanima, pa prema tome i svojim posloprimcima, što znači da posloprimcima neće biti omogućeno stjecanje pogodnosti koje ne mogu koristiti i svi drugi građani koji su tražitelji kredita.
Prema tome, po kreditima koje će odobravati svojim zaposlenicima, uz ispunjenje navedenih pretpostavki, banka kao poslodavac neće utvrđivati primitke od nesamostalnog rada koji bi podlijegali obvezi obračunavanja i uplate poreza na dohodak i prireza.
Povratak na prethodnu stranicu