Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/610
Urudžbeni broj:513-07/04-3
Zagreb, 10.03.2004
Korištenje dijela osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji
Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Požega, u svezi korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji odnosno osobu kojoj je rješenjem Centra za socijalnu skrb imenovan skrbnik, u nastavku odgovaramo:
Člankom 29. stavkom 2. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da tuzemni porezni obveznici mogu odbiti 0,4 osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšeg bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju.
Osobni odbitkk poreznog obveznika utvrđuje se kao zbroj osnovnog osobnog odbitka prema članku 29. stavku 1. Zakona i osobnog odbitka prema stavku 2. istog članka (članak 29. stavak 4. Zakona).
Uzdržavanim članovima uže obitelji, u smislu članka 29. stavka 2. točke 1. Zakona i članka 50. stavak 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu: Pravilnik) uz supružnika smatraju se i roditelji poreznog obveznika, roditelji bračnog druga poreznog obveznika, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća alimentaciju, djeca nakon završetka redovnog školovanja.
Temeljem iznesenog, osoba koja je rješenjem Centra za socijalnu skrb imenovana skrbnikom punoljetnoj osobi - štićeniku, u smislu Obiteljskog zakona ("Narodne novine" 116/03), ne može koristiti dio osobnog odbitka za osobu kojoj je imenovana skrbnikom, ako se prema odredbama Zakona i Pravilnika, ta osoba ne smatra uzdržavanim članom uže obitelji.
Povratak na prethodnu stranicu