Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/1061
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 08.03.2004
Korištenje dijela osobnog odbitka za uzdržavanog člana uže obitelji - sestre
Na upit gđe. "A", u svezi korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavanog č1ana uže obitelji - sestru, u nastavku odgovaramo:
Člankom 29. stavkom 2. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da tuzemni porezni obveznici mogu odbiti 0,4 osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane č1anove uže obitelji te bivšeg bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju.
Osobni odbitak poreznog obveznika utvrđuje se kao zbroj osnovnog osobnog odbitka prema članku 29. stavku 1. Zakona i osobnog odbitka prema stavku 2. istog članka (članak 29. stavak 4. Zakona).
Uzdržavanim članovima uže obitelji, u smislu članka 29. stavka 2. točke 1. Zakona i članka 50. stavak 5. i 6. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu: Pravilnik) uz supružnika smatraju se i roditelji poreznog obveznika, roditelji bračnog druga poreznog obveznika, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća alimentaciju, djeca nakon završetka redovnog školovanja.
Temeljem iznesenog, odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak propisano je tko se smatra uzdržavanim č1anovima uže obitelji poreznog obveznika i za koje porezni obveznik može koristiti osobni odbitak u skladu s č1ankom 29. Zakona i člankom 50. Pravilnika.
U smislu iznesenog, porezni obveznik ne može koristiti osobni odbitak za osobe koje se temeljem odredbi Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak ne smatraju uzdržavanim članovima uže obitelji.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu