Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/04-01/272
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 01.03.2004
Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora
Na upit g. "A", u svezi tumačenja pojma <>, a u svrhu korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi kupnje stana, u nastavku odgovaramo:
U postavljenom upitu porezni obveznik navodi da je sredstvima namjenskog stambenog kredita kupio prvi stan (datum Ugovora o kupoprodaji stana: 30. siječnja 2002. godine, datum Ugovora o namjenskom stambenom kreditu: 13. veljače 2003. godine). Ugovorom o darovanju od 21. siječnja 2002. godine roditelji poreznog obveznika daruju poreznom obvezniku stan u kojem i nadalje Nve.
Odredbama članka 29. stavka 10. Zakona o porew na dohodak (<Osobni odbitak iz č1anka 29. stavka 10. Zakona iznosi u poreznom razdoblju do 12.000,00 kuna (članak 29. stavak 11. Zakona).
Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora odnosno investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvamo nastalih izdataka prema članku 29. stavku 10. Zakona (članak 29. stavak 12. Zakona).
U skladu s odredbama članka 50. stavka 21. Pravilnika o porezu na dohodak (oNarodne novine» br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se osobni odbitak po osnovi kupnje ili izgradnje stambenog prostora za potrebe trajnog stanovanja može koristiti ako porezni obveznik i njegov bračni drug nemaju u vlasništvu useljivu nekretninu. Rješavanjem pitanja trajnog stanovanja smatra se kupnja prve nekretnine, uz izjavu poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti.
Useljivom nekretninom, u smislu navedene odredbe Pravilnika, smatra se vlasništvo stambenog prostora poreznog obveznika i/ili njegovog bračnog druga koji je opremljen osnovnom infrastrukturom neovisno o površini stambene jedinice.
Temeljem iznesenog, ako porezni obveznik ima u vlasništvu stambeni prostor za potrebe svojeg trajnog stanovanja stečen temeljem ugovom o darovanju i naknadno kupuje drugi stambeni prostor, darovani stambeni prostor smatra se prvom nekretninom poreznog obveznika, te za kupnju drugog stambenog prostora porezni obveznik ne može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora (prve nekretnine).
Povratak na prethodnu stranicu