Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01704-01/204
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 01.03.2004
Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge
Na upit g. "A" u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga za izdatke smještaja majke u specijalnu bolnicu, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 29. stavka 9. Zakona o porezu na dohodak (<Člankom 50. stavkom. 15. Pravilnika o porezu na dohodak (< Narodne novine)) br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem. tekstu: Pravilnik) propisano je da se tuzem.nim poreznim obveznicima osobni odbitak za porezno razdoblje mole uvećati u godišnjem obračunu poreza na temelju podnesene godišnje porezne prijave za iznos stvamih troškova za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje.
Iz postavljenog upita razvidno je da je zdravstvena usluga izvršena za potrebe majke poreznog obveznika, a ne za vlastite potrebe poreznog obveznika, te porezni obveznik, iako vlastitim sredstvima podmiruje nastale navedene izdatke po osnovi zdravstvenih usluga, za što posjeduje i uplatnice, ne mole koristiti, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, uvećanje osobnog odbitka za te namjene.
Povratak na prethodnu stranicu