Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/991
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 26.02.2004
Dio osobnog odbitka za stambene potrebe
Na upit g. "A" u svezi korištenja dijela osobnog odbitka za stambene potrebe financirane sredstvima namjenskog stambenog kredita, gdje plaćena kamata iznosi više od 12.000,00 kuna godišnje, te bi porezni obveznik koristio olakšicu do 12.000,00 kuna po osnovi plaćenih kamata, a njegova supruga u visini iznad 12.000,00 kuna plaćenih kamata, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 29. stavka 12. Zakona o porezu na dohodak (<Porezni obveznik taj dio osobnog odbitka može koristiti uz uvjete i na način propisan odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 140/03, 188/03 i 198/03; u daljnjem tekstu Pravilnik) te uz vjerodostojne isprave koje je obvezan priložiti uz svoju godišnju poreznu prijavu.
Ako se kupnja ili izgradnja stambenog prostora i investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, porezni obveznik obvezan je uz svoju godišnju poreznu prijavu priložiti presliku ugovora o namjenskom stambenom kreditu koji glasi na njegovo ime, potvrdu kreditora o plaćenim kamatama po osnovi tog kredita na ime poreznog obveznika te druge propisane isprave ovisno o kojoj namjeni se radi (kupnja ili izgradnja i investicijsko održavanje stambenog prostora).
Temeljem iznesenog, porezni obveznik, uz uvjete i na način propisan odredbama Zakona i Pravilnika te uz propisane isprave, može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi stambenih potreba financiranih namjenskim stambenm kreditom, ukupno do 12.000,00 kuna godišnje. Prema postavljenom upitu, bračni drug poreznog obveznika, u ovom slučaju
supruga, ne mole koristiti više plaćenu kamatu iznad 12.000,00 kuna godišnje obzirom da se radi o namjenskom stambenom kreditu čiji je nositelj porezni obveznik i potvrda kreditora o plaćenim kamatama glasi na ime poreznog obveznika.
Povratak na prethodnu stranicu