Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/436
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 26.02.2004
Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora
Na upit g. "A", u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora, u nastavku odgovaramo:
U dostavljenom upitu porezni obveznik navodi da je u tijeku 2002. godine kupio stambeni prostor sredstvima namjenskog stambenog kredita stambene štedionice. Stambena štedionica upisala se kao vlasnik stambenog prostora u vidu fiducije radi osiguranja vraćanja kredita.
Odredbama članka 29. stavka 12. Zakona o porezu na dohodak (<Iznimno od odredbe članka 50. stavak 22., 23. i 24. Pravilnika o porezu na dohodak (<Porezni obveznik, u svrhu korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata namjenskog stambenog kredita za kupnju stambenog prostora, uz svoju godišnnu
poreznu prijavu obvezan je priložiti vjerodostojne isprave: presliku predugovora odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom, ovjerenog kod javnog bilježnika, presliku ugovora o namjenskom stambenom kreditu koji glasi na ime poreznog obveznika, potvrdu kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu na ime poreznog obveznika, dokaz o prebivalištu u stambenom prostoru (preslika osobne iskaznice), izjava poreznog obveznika da u kupljenom stambenom prostoru trajno boravi ili izjava da de se porezni obveznik u kupljeni stambeni prostor trajno useliti (ako stambeni prostor npr. nije izgraden) i druge propisane isprave u skladu s člankom 50. i člankom 60. Pravilnika.
Uz uvjete i na način propisan odredbama Zakona i Pravilnika i propisane isprave koje je obvezan priložiti uz svoju godišnju poreznu prijavu, porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora u svrhu rješavanja pitanja svojeg trajnog stanovanja neovisno o fiducijamom pravu stambene štedionice.
Povratak na prethodnu stranicu