Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-19/04-01/56
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 16.02.2004
Porezne olakšice za namjenske stambene kredite
U svezi upita Hrvatskih željeznica d.o.o. Korporativna administracija, Opći i stambeni poslovi o pravu korištenja na dio osobnog odbitka po osnovi kamata na namjenske stambene kredite koji su dodjeljivani njihovim radnicima, a prema sklopljenim ugovorima prije 31. 12. 2002. godine, u nastavku odgovaramo:
Člankom 29.,- stavak 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03) propisano je da ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora, odnosno investicijska održavanja postojećega stambenog prostora financira sredstvima namjenskoga stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu do iznosa od 12.000,00 kuna godišnje smatra se osobnim odbitkom.
Člankom 50. stavak 25. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03 i 198/03) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak po osnovi kamata priznaje u slučaju kupnje, izgradnje stambenog prostora ili investicijskog održavanja stana ili stambene kuće koja je financirana sredstvima namjenskog stambenog kredita, neovisno o nadnevku zaključenog ugovora o kupnji ili izgradnji i ugovora o namjenskom stambenom kreditu, a uz uvjet da je namjenski stambeni kredit ugovoren uz kamatu od najmanje 6% godišnje.
Prema odredbama članka 60. stavak 1. točka 10. Pravilnika o porezu na dohodak za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata po namjenskom stambenim kreditima, poreznoj prijavi treba priložiti preslike ugovora o namjenskom stambenom kreditu, potvrde kreditora o iznosu kamata uplaćenih u poreznom razdoblju i druge isprave iz članka 50. ovoga Pravilnika.
Slijedom navedenog, radnici Hrvatskih željeznica nemaju pravo na priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata po namjenskim stambenim kreditima jer je ugovorena kamatna stopa niža od 6% godišnje. Ako korisnik kredita kasni s uplatom rate kredita te u 2003. godini uplati zakašnjele rate iz 2002. godine, osobni odbitak priznaje mu se u iznosu koji je uplaćen u 2003. godini prema potvrdi kreditora, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje
Povratak na prethodnu stranicu