Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01703-01/1076
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 26.02.2004
Dio osobnog odbitka za kupnju i investicijsko održavanje stambenog prostora
Na upit g. "A" u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora i investicijskog održavanja postojećeg stambenog prostora, u nastavku odgovaramo:
Porezni obveznik živi sa suprugom i djetetom u stanu čiji je suvlasnik sa sestrom. Sestra živi u drugom stanu kojega je jedini vlasnik
1. Ima Ii porezni obveznik pravo koristiti poreznu olakšicu ako kupuje novi stan (računa Ii se stan koji kupuje kao prvi stan)? Ako ne, ima li porezni obveznik pravo koristiti porezne olakšice za otkup druge polovice stana?
U skladu s odredbama č1anka 50. stavka 21. Pravilnika o porezu na dohodak (<Useljivom nekretninom, u smislu navedene odredbe Pravilnika, smatra se vlasništvo stambenog prostora poreznog obveznika i/ili njegovog bračnog druga koji je opremljen osnovnom infrastrukturom neovisno o površini stambene jedinice.
Temeljem iznesenog, porezni obveznik ima u vlasništvu tj. suvlasništvu useljivu nekretninu za potrebe svojeg tajnog stanovanja, te ako kupuje drugi stan ili vrši otkup druge polovice stana ne mole koristiti dio osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora (prve nekretnine).
2. Da li se olakgica za renoviranje stana može koristiti jednom ili svake godine odnosno ako se koristiti olakšica za renoviranje stana može li se slijedeće godine koristiti olakšica za kupnnu stana?
Pod uvjetima i na način propisan odredbama Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu: Zakon) i uz propisane isprave, porezni obveznik ima pravo na dio osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja postojećeg
stambenog prostora u svrhe poboljšanja uvjeta stanovanja i to u poreznom razdoblju (kalendarskoj godini) do 12.000,00 kuna. Dakle, porezni obveznik, uz propisane uvjete i propisane isprave u poreznom razdoblju ima pravo na uvećanje osobnog odbitka do 12.000,00 kuna godišnje za tu namjenu tj. ukupno do 12.000,00 kuna godišnje po osnovi stambenih potreba (kupnje ili izgradnje i investicijskog održavanja stambenog prostora).
Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja postojećeg stambenog prostora, a kupuje ili je kupio drugi stambeni prostor, za taj kupljeni stambeni prostor ne može koristiti dio osobnog odbitka po osnovi
kupnje obzirom da u vlasništvu ima useljivu nekretninu odnosno radi se o kupnji druge stambnne jedinice.
Povratak na prethodnu stranicu