Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-20/04-01/16
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 18.02.2004
Dio osobnog odbitka po osnovi gradnje stambenog prostora
Na upit g. "A" u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi gradnje stambenog prostora, a za izdatke nastale za kupnju gradevinskog zemljišta u te svrhe te plaćanja komunalnih naknada za priključke, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 29. stavka 10. Zakona o porezu na dohodak (<Ako porezni obveznik kupnju i gradnu stambenog prostora odnosno investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvarno nastalih izdataka prema članku 29. stavku 10. Zakona (članak 29. stavak 12. Zakona).
Osobni odbitak po osnovi kupnje ili izgradnje stambenog prostora za potrebe trajnog stanovanja može se koristiti ako porezni obveznik i njegov bračm drug nemaju u vlasništvu useljivu nekretninu. Rješavanjem pitanja trajnog stanovanja smatra se kupnja prve nekretnine, uz izjavu poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti (članak 50. stavak 21. Pravilnika o porezu na dohodak - <Gradnjom stana ili stambene kuće smatra se izvodenje pripremnih radova, gradevinskih radova te ugradnja i montaža opreme, gotovih gradevinskih elementa i konstrukcija prema odredbama Zakona o gradnji, a za potrebe trajnog stanovanja poreznog
obveznika na području Republike Hrvatske. Dio osobnog odbitka za ovu namjenu porezni obveznik može koristiti ako svojoj godišnjoj poreznoj prijavi priloži propisane isprave (članak 50. stavak 23. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, izdaci za kupnju gradevinskog zemljišta i plaćanje komunalne naknade ne mogu se, u smislu odredbi Zakona i Pravilnika, smatrati dijelom osobnog odbitka po osnovi gradnje stambenog prostora.
Kada porezni obveznik na kupljenom gradevinskom zemljištu započne izgradnju svoje prve nekretnine u svrhu rješavanja pitanja svojeg trajnog stanovanja, izdaci za te svrhe mogu se, pod uvjetima i na način propisan odredbama Zakona i Pravilnika i uz propisane isprave, smatrati dijelom osobnog odbitka po osnovi gradnje.
Povratak na prethodnu stranicu