Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/2
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 28.08.2003
Osobni odbitak za uzdržavanu djecu
Na upit gđe. "A" iz Splita, a u svezi priznavanja osobnog odbitka za uzdržavanu djecu temeljem sudske presude o rastavi braka, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 29. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisani su osobni odbici poreznih obveznika.
Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom iz članka 29. stavak 2. Zakona smatraju se fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu istog Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. istog članka, na godišnjoj razini (članak 29. stavak 3. Zakona).
Ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu. Ovu mogućnost mogu koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi, ako istovremeno zajednički uzdržavaju jednog ili više članova njihove uže obitelji. Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji može se preraspodijeliti pri predaji porezne prijave ako nije iskorišten tijekom godine (članak 50. stavak 8. Pravilnika o porezu na dohodak - «Narodne novine» br. 54/01 i 2/03).
Temeljem iznesenog, oba bivša bračna druga mogu, u skladu s odredbama Zakona, koristiti osobni odbitak za uzdržavanu djecu i to u jednakim dijelovima, ukoliko nisu utvrdili drugačiju raspodjelu.
Povratak na prethodnu stranicu