Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/03-01/403
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.05.2003
Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji
Na upit gospođe "A" iz Zagreba, ovlaštenog računovođe, a u svezi tumačenja korištenja osobnog odbitka poreznog obveznika -individualnog poljoprivrednika za člana obitelji - zeta, u nastavku odgovaramo:
Člankom 29. stavkom 2. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da tuzemni porezni obveznici mogu odbiti 0,4 (do 31. prosinca 2002. godine 0,5) osnovnog osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšeg bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju.
Osobni odbitak poreznog obveznika utvrđuje se kao zbroj osnovnog osobnog odbitka prema članku 29. stavku 1. Zakona i osobnog odbitka prema stavku 2. istog članka (članak 29. stavak 4. Zakona).
Uzdržavanim članovima uže obitelji u smislu članka 29. stavka 2. točke 1. smatraju se roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog druga te preci i potomci u izravnoj liniji, a i bivši bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća alimentaciju (članak 29. stavak 5. Zakona).
Uzdržavanim članovima uže obitelji iz članka 29. stavka 2. točke 1. Zakona smatraju se i supružnici, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava te djeca nakon završenog redovnog školovanja (članak 50. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 2/03); u daljnjem tekstu Pravilnik).
Člankom 50. stavkom 8. Pravilnika propisano je da ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu. Ovu mogućnost mogu koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi, ako istovremeno zajednički uzdržavaju jednog ili više članova uže obitelji.

Temeljem iznesenog, odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak propisano je tko se smatra uzdržavanim članovima uže obitelji poreznog obveznika i za keje porezni obveznik -može koristiti osobni odbitak u skladu s člankom 29. Zakona i člankom 50. Pravilnika.
Prava, visina i način korištenja osobnih odbitaka propisanih odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak nisu uvjetovani statusom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
U smislu iznesenog, porezni obveznik ne može koristiti osobni odbitak za osobe koje se temeljem odredaba Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak ne smatraju uzdržavanim članovima uže obitelji.
Molimo da ovaj odgovor pismenim putem proslijedite podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu