Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:140-01/02-01/18
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 06.09.2002
Plaćanje poreza na dohodak - dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu
Na upit Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svezi plaćanja poreza na dohodak na dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji («Narodne novine» broj 94/01.), korisnicima invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad nastavno dajemo mišljenje.
Temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 127/ 00.) određeno je da se mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih osnova po osnovi rada bez obzira da li ih isplaćuju prijašnji poslodavci ili druge osobe (na primjer Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom).
Prema članku 39. Zakona o porezu na dohodak određena su oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide. Navedenim člankom Zakona propisano je, da fizičke osobe kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskog ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti.
Shodno navedenom, mirovina koja se isplaćuje hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata ne podliježe oporezivanju razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti.
Odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» broj 54/01.) nije propisano plaćanje poreza na dohodak na dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu. Međutim, budući daje spomenuti dodatak sastavni dio mirovine, mišljenja smo da taj primitak podliježe oporezivanju razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti, odnosno da podliježe oporezivanju kao i mirovina hrvatskih ratnih vojnih invalida.
Povratak na prethodnu stranicu