Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/02-01/28
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 22.02.2002
Pravo na porezni odbitak
U svojem dopisu gospođa "A" pita ima li porezni obveznik koji živi i radi u Karlovcu, a uzdržava roditelje koji žive na području posebne državne skrbi, pravo na povećani osobni odbitak koji je propisan za područja posebne državne skrbi. Nadalje pita smatraju li se roditelji uzdržavanim članom ako svaki prima mirovinu približno 1.300,00 kuna mjesečno. U nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 40. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine« broj 127/00) propisano je da se poreznim obveznicima osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje prema osnovnom osobnom odbitku iz stavka 1. toga članka odnosno 3.750,00 kuna mjesečno za područje posebne državne skrbi prve skupine, 3.125,00 kuna mjesečno za područje druge skupine i 2.500,00 kuna mjesečno za područje treće skupine, ako ti članovi uže obitelji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi.
Dakle, porezni obveznik koji uzdržava roditelje koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi ima pravo na olakšice propisane za područje posebne skrbi.
Zakonom o porezu na dohodak u članku 29. stavak 3. propisano je da se fizičke osobe čiji dohodak ili drugi primici prelaze osobni odbitak ne smatraju uzdržavanim članom.
Iz navedenog proizlazi da se članovi uže obitelji ne smatraju uzdržavani ako je njihov dohodak ili drugi primitak veći od 625,00 kuna mjesečno odnosno 15.000,00 kuna godišnje. Isto se odnosi i na mogućnost korištenja osobnog odbitka za uzdržavanje članova uže obitelji koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi.
Povratak na prethodnu stranicu