Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/04-01/1390
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 30.09.2004
Oporezivanje nagrada
Od Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela financijskih poslova, Zagreb, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman nagrada. To Ministarstvo ima namjeru dodjeljivati nagrade (prigodne, godišnje) policijskim i ostalim službenicima, a koje su utvrđene Pravilnikom o nagradama i priznanjima MUP-a, pa je postavljeno pitanje mogu li se te nagrade smatrati državnim nagradama koje ne podliježu oporezivanju. Nastavno odgovaramo.
Člankom 6. stavak 2. točka 2.1.5. Zakona o porezu na dohodak (..Narodne novine" broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju ni primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni državne nagrade, nagrade jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave.
Državne nagrade, postupak i način njihove dodjele propisane su posebnim zakonima i to za određena područja djelatnosti (sport, kultura, humanitarni rad i druga) i samo pod uvjetima i na način propisan tim zakonima mogu se smatrati državnim nagradama te isplatiti fizičkim osobama bez obveze obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza.
Osim toga, skrećemo pozornost i na odredbe članka 6. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak kojima je propisano da ako su primici propisani stavkom 2. i 3. članka 6. toga Zakona u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 10. stavka 2. istoga Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom.
U konkretnom slučaju činjenica je da se nagrade dodjeljuju u skladu s internim aktom isplatitelja, a ne po posebnom zakonu. Osim toga, nagrade se dodjeljuju vlastitim zaposlenicima, sto znaci da su u svezi sa nesamostalnim radom kojega obavljaju za poslodavca i od toga rada ostvarenim dohotkom.
Zbog navedenog, nema mogućnosti neoporezive isplate nagrada zaposlenicima, osim onih koje su kao neoporezive propisane odredbama članka 12. stavka 2. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 140/03, 188/03, 198/03).
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu