Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/04-01/75
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 06.02.2004
Oporezivanje dječjeg dodatka
Na dostavljeni upit u svezi tumačenja oporezivanja isplate dječjeg dodatka, kojeg od 1. siječnja 2004. godine, prema Odluci o dječjem dodatku koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba, Grad Zagreb isplaćuje roditeljima koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu najmanje tri godine i to za svako rodeno dijete do navršene šeste godine djetetova života, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 6. stavka 2. točke 2.1. podtočke 2.1.3. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' br. 127/00, 150/02 i 163/03; u daljnjem tekstu Zakon), propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to primici po posebnim propisima - doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorodenog djeteta.
Doplatak za djecu, način i uvjeti korištenja, propisani su odredbama Zakona o doplatku za djecu (' Narodne novine' br. 94/01).
Obzirom da dječii dodatak koji isplaćuje Grad Zagreb nije propisan niti utvrden Zakonom o doplatku za djecu, koji se u smislu navedenog članka Zakona o porezu na dohodak smatra posebnim propisom, primici po toj osnovi podliježu oporezivanju i plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja, a na način propisan člankom 33. Zakona (utvrdivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada).
Povratak na prethodnu stranicu