Posebni porezi i trošarine - Alkohol
Broj klase:410-19/01-01/645
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.01.2002
Poseban porez na alkohol
U svezi s vašim upitom može li Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao krovna zdravstvena ustanova za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, te ustanova koja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, sudjeluje u školovanju zdravstvenih djelatnika te provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja javnog zdravstva, nabavljati alkohol (96% etanol) koji koristi u rutinskim kemijskim analizama, za dezinfekciju te za ispitivanje kvalitete sirovina i gotovih proizvoda, bez plaćanja posebnog poreza na alkohol, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 10. stavku 1. točka 6. Zakona o posebnom porezu na alkohol ("Narodne novine", broj 51/94 do 67/01), posebni porez na alkohol ne plaća se pri isporuci i uvozu alkohola za reprodukciju i to osobama registriranim za proizvodnju alkoholnih pića, lijekova, kozmetičkih i parfumerijskih proizvoda, za konzerviranje preparata i pulpiranje voća, za proizvodnju jestivog octa, prehrambenih i drugih proizvoda, fakultetima, institutima i drugim znanstvenim ustanovama koje alkohol koriste za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti, uz pisanu narudžbu s izjavom kupca da će kupljene količine alkohola ili alkoholnih pića koristiti isključivo za svrhe navedene u ovoj točki, te obvezno izdavanje računa s pozivom na broj i datum izjave i bezgotovinsko plaćanje. Alkoholom nabavljenim za reprodukciju smatra se i alkohol koji se nabavlja za ispitivanje kvalitete sirovina i gotovih proizvoda.
Odredbom članka 10. stavak 1. točka 6. Zakona, točno su precizirane namjene za koje fakulteti, instituti i druge znanstvene ustanove mogu nabavljati alkohol bez plaćanja posebnog poreza.

U skladu s navedenom odredbom Zavod iako nije izričito naveden u odredbi članka 10. stavak 1. točka 6. Zakona, budući da obavlja nastavnu i znanstvenu djelatnost smatra se institucijom koja može nabavljati alkohol bez plaćanja posebnog poreza na alkohol uz propisane uvjete, ako ga koristi za obavljanje znanstvene i nastavne djelatnosti te za ispitivanje kvalitete sirovina i gotovih proizvoda.
Povratak na prethodnu stranicu