Posebni porezi i trošarine - Pivo
Broj klase:410-19/01-01/519
Urudžbeni broj:513-07/02-6
Zagreb, 04.01.2002
Primjena Zakona o posebnom porezu na pivo
Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo objavljenim u "Narodnim novinama", broj 107/01 koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002. godine, povećan je iznos posebnog poreza na pivo od 120,00 kuna na 200,00 kuna po hektolitru piva.
S početkom primjene ovih odredbi postavilo se pitanje trebaju li pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza u smislu odredbe članka 4. Zakona o posebnom porezu na pivo ("Narodne novine", broj 51/94 do 107/01), popisati zalihe piva, obračunati povećanje posebnog poreza i tu razliku uplatiti na propisane račune.
Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo objavljenim u "Narodnim novinama" broj 55/00 od 1. lipnja 2000. godine u Zakon o posebnom porezu na pivo, dodan je članak 19a. kojim je propisano da su pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza na pivo u smislu članka 4. Zakona o posebnom porezu na pivo, obvezne na dan stupanja na snagu tog Zakona, popisati zalihe piva, obračunati razliku poreza na utvrđene zalihe i uplatiti je u roku od 30 dana od dana popisa na propisane račune.
Na isti način je propisana i kazna u članku 17a. Zakona, za osobe koje ne popisu zalihe na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo, tj. na dan 1. lipnja 2000. godine te ne obračunaju i uplate razliku u roku propisanom odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo.
Iz stipulacije odredbi članka 17a. i 19a. Zakona o posebnom porezu na pivo, proizlazi obveza popisa zaliha i uplate razlike poreza zbog povećanja posebnog poreza samo na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo, koji je stupio na snagu l. lipnja 2000. godine i ne odnosi se na ostale slučajeve promjene visine posebnog poreza.
U svezi s naprijed navedenim, pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza na pivo u smislu odredbe članka 4. Zakona, nemaju obvezu popisa zaliha i uplate razlike posebnog poreza zbog promjene visine posebnog poreza od 1. siječnja 2002. godine.
Povratak na prethodnu stranicu