Posebni porezi i trošarine - Naftni derivati
Broj klase:410-19/03-01/115
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 24.04.2003
Specijalni benzin
Na ponovni upit smatra li se specijalni benzin 140/200 (white špirit) predmetom oporezivanja prema odredbama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate i nakon razmatranja priložene dokumentacije, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 3. stavak 1. točka 1. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (55/00, 101/00, 27/01 i 107/01) pod naftnim derivatima u smislu ovoga Zakona razumijevaju se motorni benzini (MB-98, MB-86, BMB-95 i BMB-91), kao i ostale vrste olovnih i bezolovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu.
Iz priložene dokumentacije vidljivo je da benzin za takove (vvhite špirit) nije motorni benzin, već benzin za lakove koji se upotrebljava kao rastvarač i razređivač lakova pri proizvodnji uljanih boja i lakova na bazi ulja i kao rastvarač smola, voskova i masnoća.
Iz navedenog razvidno je da specijalni benzin 140/200 (vvhite sprit) nije motorni benzin te stoga ne podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate.
Ovim mišljenjem stavljamo van snage naše mišljenje Klasa: 410-19/03-01/115, ur. broj: 513-07/03-2, od 19. travnja 2003.
Povratak na prethodnu stranicu