Posebni porezi i trošarine - Naftni derivati
Broj klase:410-19/02-01/251
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 19.07.2002
Posebni porez na naftne derivate
Revizija "A" d.o.o., postavila je upit smatra li se proizvodnjom dodavanje aditiva (indikatora) u eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom, odnosno ulje za loženje obojeno crvenom bojom.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Pod naftnim derivatima u smislu članka 3. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (55/00, 101/00, 27/01 i 107/01) razumijevaju se, između ostalih, euro-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom (stavak 1. točka 3.) i ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno - EL i LS (stavak 1. točka 4.), a prema članku 4. istog Zakona porezni obveznici posebnog poreza na naftne derivate iz članka 3. Zakona jesu proizvođač i uvoznik naftnih derivata, te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe. Ako se naftni derivati uvoze u svoje ime, a za tuđi račun tada je korisnik uvoza obveznik posebnog poreza na naftne derivate.
Prema odredbi članka 15. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate porezni obveznici iz članka 4. - proizvođači obvezni su prije isporuke ulja za loženje ekstra lakog i specijalnog (EL i LS) iz prijavljenih rafinerijskih skladišta, obojiti ga crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema važećim propisima o normama, osim pri izvozu, a prije isporuke eurodizel-dizelskog goriva iz članka 3. stavak 1. točka 3. Zakona, iz prijavljenih rafinerijskih skladišta moraju ga obojiti plavom bojom uz dodavanje indikatora (markera) različitog od indikatora (markera) za ulje za loženje, prema važećim propisima o normama.
Odredbom članka 15. stavak 2. Zakona propisano je da se uvoziti može samo ulje za loženje (EL i LS) koje je obojeno crvenom bojom i eurodizel-dizelsko gorivo koje je obojeno plavom bojom, uz dodatak indikatora (markera) prema važećim propisima o normama.
Iz navedenih zakonskih odredbi razvidno je da je u poreznom smislu dodavanje indikatora (markera) vezano uz proizvodnju naftnih derivata pa je proizvođač, koji je prema odredbama Zakona porezni obveznik, dužan prije isporuke ulje za loženje obojiti crvenom bojom, a eurodizel-dizelsko gorivo, također prije isporuke, obojiti plavom bojom.
Kad je riječ o poreznom obvezniku - uvozniku, navedenim odredbama Zakona propisano je da se ulje za loženje i euro-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom može uvoziti samo u slučaju kada je već obojeno.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu