Porez na dodanu vrijednost - Obveza vođenja knjigovodstva, čuvanje dokumentacije i nadzor
Broj klase:461-01/04-01/116
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 17.09.2004
Prodaja vode putem automata
Društvo "A", koje ima namjeru instalirati samonaplatne automate za prodaju izvorske vode na case, postavlja pitanja o kriterijima koje takvi automati moraju ispunjavati, na koje odgovaramo u nastavku.
Odredbama poreznih propisa nisu definirani nikakvi kriteriji koje takvi automati moraju zadovoljavati.
Prema odredbama članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 82/04) i članka 74. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), od obveze izdavanja računa pri prodaji dobara i usluga, izuzeta je između ostalih i prodaja putem automata.
Međutim, porezni obveznik mora taj promet evidentirati u propisanim poreznim evidencijama-knjigama I-RA, podnositi porezne prijave - Obrazac PDV i PDV-K te plaćati porez kao i voditi ostale porezne evidencije propisane Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost te drugim poreznim i računovodstvenim propisima.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu