Porez na dodanu vrijednost - Obveza vođenja knjigovodstva, čuvanje dokumentacije i nadzor
Broj klase:410-19//02-01/293
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 28.02.2003
Remitenda kod prodaje kao stari papir porezno nepriznati manjak
Odvjetnica "A", obratila nam se s pitanjima u vezi s remitendom te traži eksplicitno mišljenje je li pri utvrđivanju broja neprodanih primjeraka novina koje će se prodati kao stari papir obvezno prisustvo ovlaštenog djelatnika Porezne uprave, odnosno hoće li se remitenda koja se prodaje kao stari papir smatrati porezno nepriznatim manjkom ako pri utvrđivanju broja neprodanih primjeraka nije prisustvovao ovlašteni djelatnik Porezne uprave?
Naše je mišljenje:
Remitenda predstavlja neprodane primjerke novina te u poreznom smislu predstavlja dobra kojima je protekao rok trajanja. Ako se neprodani primjerci novina uništavaju, tada će utvrđeni manjak dobara do kojeg je došlo zbog uništenja biti porezno priznat samo ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave kako je to propisano odredbom članka 25. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01).
Ako se neprodani primjerci novina prodaju kao stari papir ne radi se o manjku dobara, jer dobra postoje i biti će prodana kao stari papir jer im je protekao rok trajanja. U tom slučaju se radi o oporezivoj isporuci dobara na koju je isporučitelj -porezni obveznik u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), obvezan zaračunati porez na dodanu vrijednost te nije potrebna prisutnost djelatnika Porezne uprave pri utvrđivanju broja neprodanih primjeraka novina.
Međutim, porezni obveznik-isporučitelj novina mora na zahtjev poreznog nadzora biti u mogućnosti pružiti dokaze da je utvrđeni broj komada neprodanih primjeraka novina, pretvoren u odgovarajući broj kilograma papira koji je prodan kao stari papir. U protivnom će se neprodani primjerci novina za koje se ne može dokazati da su prodani kao stari papir, smatrati manjkom na koji se plaća porez.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu