Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/48
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 24.02.2005
Porezni postupak s ulaznim i izlaznim računima
Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s pitanjem o poreznom postupku s ulaznim i izlaznim računima, koje je poduzetnik - obveznik poreza na dohodak primio i izdao do 31. prosinca 2004., a od 1. siječnja 2005. ulazi u sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Račune od dobavljača i račune koje je izdao naplatiti će nakon ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Članak 17. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04), iznimno propisuje da poduzetnik koji je obveznik poreza na dohodak, porez na dodanu vrijednost obračunava prema primljenim (naplaćenim) naknadama. Ako se promijeni način obračuna poreza, tada se prometi ne smiju obuhvatiti dvostruko niti smiju ostati neoporezovani.
Prema odredbi članka 127. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) pri prijelazu s redovnog oporezivanja na oporezivanje prema stavku 1. ovoga članka i obrnuto (odnosno izlaska iz sustava poreza na dodanu vrijednost, ili obrnuto prilikom ulaska u sustav), kao i pri prijelazu s obavljanja oporezivih isporuka dobara i usluga na obavljanje isporuka dobara i usluga oslobođenih poreza i obrnuto, za porez na dodanu vrijednost na izlazne isporuke te odbitak pretporeza mjerodavan je način oporezivanja kalendarske godine odnosno obračunskog razdoblja u kojoj je isporuka obavljena.
Shodno navedenom, za obračunavanje poreza na dodanu vrijednost mjerodavna je godina u kojoj je obavljena isporuka dobara ili usluga, stoga nema porezne obveze po računima koje je poduzetnik izdao prije ulaska u sustav oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, iako će te račune naplatiti u godini kada je postao porezni obveznik.
Isto tako, nema pravo na odbitak pretporeza po računima dobavljača koje je zaprimio prije ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost, a platiti će ih nakon ulaska.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu