Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/05-01/45
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 24.02.2005
Obveznik poreza na dodanu vrijednost - logoped
Gospođa "A", vlasnica logopedskog kabineta "B", obratila nam se s upitom o tome je li kao logoped obvezna ući u sustav poreza na dodanu vrijednost, ako u tekućoj godini obavi usluge u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna ili su usluge koje pružaju logopedi oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost temeljem članka 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04).
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 11. stavak 1. točke 4. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 60. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 -ispravak), propisano je da su usluge i isporuke dobara doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara te biokemijskih laboratorija koje se pružaju u privatnoj praksi oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.
Plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza oslobođene su i usluge liječenja u zdravstvenim ustanovama: domovima zdravlja, hitnoj medicinskoj pomoći, poliklinikama, općim i specijaliziranim bolnicama i klinikama kao i usluge liječenja koje pruža zdravstvena ustanova za njegu u kuću, kao i isporuke dobara koje obave navedene ustanove.
Budući da usluge logopeda nisu izričito navedene u odredbi članka 11. stavak l. točka 4) Zakona, na njih se ne odnosi propisano porezno oslobođenje, stoga, ako logoped u tekućoj godini ostvari godišnju vrijednost oporezivih isporuka dobra ili usluga u iznosu većem od 85.000,00 kuna, postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost od 1. siječnja iduće godine, i obvezan je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu