Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/04-01/90
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 22.03.2004
Upis u registar obveznika PDV-a
Postavili ste nam pitanje uzimaju li se za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost kod novih poduzetnika koji su djelatnost obavljali samo u jednom dijelu godine, ostvarene isporuke u iznosu od preko 85.000,00 kuna ili se ostvarene isporuke svode na godišnji nivo.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 22. stavak 1. i članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00), porezni obveznik je poduzetnik čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. Zakona, oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.
Ako je poduzetnik poslovao tijekom dijela kalendarske godine, tada se ostvarene isporuke u razdoblju u kojem je poslovao promatraju svedene na godišnju razinu.
Na isti način se postupalo i kod uvođenja poreza na dodanu vrijednost, kako je to propisano odredbom članka 40. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 198/03).
Povratak na prethodnu stranicu