Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/03-01/281
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 22.09.2003
Obveznik poreza na dodanu vrijednost za djelatnost iznajmljivanja apartmana
U prilogu dopisa dostavljamo u vašu nadležnost upit gospodina "A" koji nam je proslijedilo Ministarstvo turizma, u kojem porezni obveznik postavlja upit je li obveznik poreza na dodanu vrijednost i za djelatnost iznajmljivanja apartmana u svojoj kući na Pagu koju obavlja uz obrtničku djelatnost registriranu u Rijeci.
Stranci treba odgovoriti da se kod osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost i uz to se bave iznajmljivanjem ili nekom drugom povremenom samostalnom djelatnosti, poduzetničkom djelatnosti u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar.nov., broj 47/95 do 73/00), smatra njihova ukupna djelatnost. Ako je osoba koja ima registriran obrt i uz to iznajmljuje apartmane u okviru svoje poduzetničke djelatnosti ostvarila od oporezivih isporuka više od 85.000,00 kuna u protekloj godini, obveznik je poreza na dodanu vrijednost za sve isporuke u okviru svoje ukupne poduzetničke djelatnosti što u konkretnom slučaju znači po osnovi obrtničke djelatnosti i po osnovi iznajmljivanja apartmana.
Povratak na prethodnu stranicu