Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/02-01/271
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.03.2003
Odbijanje stvarnih troškova tiska od porezne osnovice
Osoba "A", autor stručne knjige, obratio nam se s upitom o tome može li od porezne osnovice odbiti stvarne troškove tiska te porez na dodanu vrijednost. Na upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) poduzetnik čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, (osim ako se sam nije prijavio u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost), nema pravo iskazivanja poreza po izdanim računima i ne može odbiti porez koji mu po ulaznim računima zaračunaju ostali poduzetnici.
U skladu s navedenim odredbama Zakona pravo na odbitak pretporeza imaju samo oni porezni obveznici koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, tj. koji su upisni u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Povratak na prethodnu stranicu