Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/07-01/96
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 18.12.2007
Oporezivanje izdanja knjige

       Poduzeće 'B' d.o.o., obratilo nam se s pitanjem o tome oporezuju li se njihova izdanja knjige 'A' porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Napominju da su kao nakladnik glavni sponzor Hrvatskog 'C' saveza i hrvatske reprezentacije u D' i 'E' natjecanjima, a izdavanjem 'A' knjiga potpomažu enigmatske entuzijaste.

 

         Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.

 

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), pobliže je određeno što se smatra knjigama u smislu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Prema navedenim odredbama Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke,

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili  nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Iz navoda u upitu i priloženih 'A' izdanja zaključujemo da je u ovom slučaju riječ o izdanju koje nije knjiga u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, stoga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu