Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/1653
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 05.12.2007
Može li se izdanje DVD-a smatrati knjigom?

        Studio 'A' d.o.o., obratio nam se s upitom može li se njihovo izdanje DVD 'B', koji se sastoji od deset cjelina, a svaka od njih obrađuje određeni segment trudnoće, smatrati knjigom u smislu članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07). Navode da je riječ o materijalu odnosno tekstu koji je prvotno napisan na papiru, a potom u studiju iščitan u mikrofon i prebačen na DVD zapis, odnosno kombinacija audio i video zapisa.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.

 

         U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

 

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 Iz navoda u upitu i priloženog DVD-a zaključujemo da je riječ o video i audio zapisu koji ima obilježja filma, a ne knjige, stoga se prilikom oporezivanja DVD-a „B“ ne može primijeniti nulta stopa poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, već podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu