Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/07-01/80
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 20.11.2007
Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost

       Institut 'A' d.d,  postavio nam je pitanje podliježe li bilten 'B' oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10% kao časopis u smislu odredbe članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07). Navode da se bilten izdaje na CD-u i otisnut na papiru, izlazi periodično svaka tri mjeseca, a sadrži podatke o cijenama materijala, prosječnim bruto satnicama radnika, cijenama sata rada strojeva i vozila, cijenama građevinskih radova, te proračun cijene građenja tipskih objekata. Objavljeni podaci koriste se u postupcima sudskih vještačenja, kod svih izračuna vezanih uz građevinske troškove, kod procjene vrijednost budućih građevina i slično.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.

        

Člankom 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), među ostalim je propisano da se knjigama u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

 

         Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi 10% na novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju što je propisano odredbom članka 10a. stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i člankom 57. stavak 2. točka b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

    

        Iz navoda u upitu i priloženog biltena zaključujemo da je u ovom slučaju riječ o publikaciji odnosno informativnom materijalu koji nije knjiga u smislu odredbi članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, a obzirom da nema karakter novina, odnosno časopisa podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu