Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/07-01/79
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 20.11.2007
Ortopedska pomagala

        Poduzeće 'A' d.o.o., u okviru svoje djelatnosti uvozi i distribuira ortopedsko pomagalo telefaksni uređaj (šifra pomagala CSUB062), koji je namijenjen isključivo osobama s gubitkom sluha. U vezi navedenog postavljeno je pitanje smatra li se telefaksni uređaj ortopedskim pomagalom koje u smislu članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Odredbama članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implantati, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, intrauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).

 

         U članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), propisano je da se stopa 0% iz članka 10. stavak 1. točka e) Zakona primjenjuje na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostataka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima 35., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 326., 364., 448., 449., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 508., 509., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 577., 583., 584., 585., 586., 687., 688. i 689.

 

         Primjena porezne stope 0% na određene proizvode, odnosno oporezivanje po stopi 22% navedeno je u članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost na temelju Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, broj 114/99), koji je bio na snazi u vrijeme donošenja Zakona o porezu na dodanu vrijednost i  Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

         U Popisu surdotehničkih pomagala iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (Narodne novine, broj 89/07 – pročišćeni tekst), pod rednim brojem 634. nalazi se telefaksni uređaj, šifra pomagala CSUB062, međutim telefaksni uređaj nije bio naveden u Popisu ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, broj 114/99).

        

         Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu obuhvaćene izmjene rednih brojeva, međutim to nema utjecaja na porezni status proizvoda iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Stoga, obzirom da redni brojevi 482. i 483. iz Popisa ortopedskih pomagala iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, broj 114/99), pod kojima su bila surdotehnička pomagala nisu navedeni kao izuzetak od oporezivanja nultom stopom iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, smatramo da i naknadno uvršteno surdotehničko pomagalo pod šifrom CSUB062, odnosno telefaksni uređaj namijenjen isključivo osobama s potpunim gubitkom sluha, koje žive same ili u kućanstvu s osobama koje također imaju potpuni gubitak sluha, podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu