Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/1434
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 22.10.2007
Primjena nulte stope pdv-a na knjige o životu i stvaralaštvu pojedinih autora

 

Poduzeće „A“ d.o.o., namjerava izdati 10 knjiga, o životu i stvaralaštvu pojedinog autora, primjerice „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“ i drugih, a svaka knjiga kao dodatak sadrži glazbeni CD sa skladbama. Navode da su knjige tvrdog uveza i tiskane u boji, te da svaka sadrži 60 stranica uključujući i korice. U vezi navedenog postavljeno je pitanje podliježu li navedene knjige oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papku ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

 

Temeljem navoda u upitu zaključujemo da knjige o poznatim autorima ispunjavaju propisane uvjete te podliježu oporezivanju po stopi 0% u smislu odredbe članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu