Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/07-01/65
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 25.09.2007
Primjena stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenu djeci

Društvo „A“ d.o.o., obratilo nam se s upitom za primjenu stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenoj djeci. U priloženoj slikovnici, radnog naslova „B', s unutarnje strane korica nalazi se tekstualni dio napisan na engleskom jeziku u kojem se objašnjavaju karakteristike broda iz doba gusara te rječnik gusarskih izraza. Dio slikovnice je karton s već izrezanim elementima za igru (razni likovi, životinje te stvari vezane uz gusarski brod), a kada se slikovnica otvori dobiva se trodimenzionalni gusarski brod namijenjen za igru.

 

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Shodno navedenom, smatramo da ilustrirana dječja slikovnica „B' podliježe oporezivanju po stopi 0% prema odredbama članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu