Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/1248
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 11.09.2007
Primjena stope 0% na proizvod

Društvo „A“ d.o.o., autor je i izdavač proizvoda „B“, edukativnog interaktivnog pomagala na CD-rom-u namijenjenog predškolskoj djeci, koji je izdan u sklopu serijala proizvoda „C“ edukativnog informatičkog školskog pomagala za sve razrede osnovne škole. „B“ obuhvaća područja namijenjena djeci predškolskog uzrasta i to slova, brojeve, prirodu, društvo, promet, boje, glazbu i odnose među predmetima. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa očitovalo se o konceptu serijala „C“ očitovanjem klasa: 602-01/04-01/0727, ur.broj: 533-12/04-2 od 14. prosinca 2004. godine, u kojem navode da sadržaji koje nudi „C“ u cijelosti slijede nastavni plan i program osnovne škole. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježe li „B“ oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. U dopisu je navedeno da je i za proizvod „B“ zatraženo očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 79/07), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

 

1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Obzirom da u predmetnom dopisu nije priloženo odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da je „B“ u skladu s nastavnim planom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za predškolsku dob, napominjemo, samo u slučaju da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izda odobrenje prema kojem je „B“ nastavno sredstvo u svezi s nastavnim planom za predškolsku dob, prilikom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost može se primijeniti stopa 0%, prema odredbama članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu