Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/1100
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 24.07.2007
Primjena snižene stope na novine

Društvo „A“ d.d., obratilo nam se s upitom o tome podliježu li obračunu poreza na dodanu vrijednost po stopi 10% novine i časopisi što ih izdaju inozemni izdavači, a koji se uvoze na područje Republike Hrvatske i prodaju u Republici Hrvatskoj.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članka 10. i 1Oa. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), propisane su stope poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na isporuke dobara i usluga. Navedene stope primjenjuju se neovisno o tome radi li se o dobrima koja se prodaju u tuzemstvu ili se uvoze.

 

Člankom 1. Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 76/07), koji stupa na snagu 1. kolovoza 2007. godine propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase i služe oglašavanju.

 

Navedeno znači da se snižena stopa poreza na dodanu vrijednost od 1 . kolovoza 2007. godine primjenjuje pri uvozu i pri prodaji novina i časopisa u Republici Hrvatskoj koji izlaze dnevno i periodično, osim onih koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase i služe oglašavanju.

 

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu