Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/07-01/811
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-4
Zagreb, 21.07.2007
Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost na lijekove

 

Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit društva „A“ d.o.o., o primjeni nulte stope poreza na dodanu vrijednost. Naime, člankom 1Oa. stavak 1. točka d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, (Narodne novine, broj 19/06, 24/06, 36/06, 61/06 i 84/06). Obzirom da navedena odluka više ne postoji jer je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio Odluku o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, broj 56/07 - pročišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova), Odluku o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, broj 56/07 - pročišćeni tekst), (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova), te Odluku o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, broj 13/07), postavljeno je pitanje može li se nulta stopa poreza na dodanu vrijednost primjenjivati i na „lijekove u rasutom stanju" koji nose generičko odnosno zaštićeno ime lijeka koji se nalazi na Osnovnoj ili Dopunskoj listi lijekova, te može li se nulta stopa primijeniti na sirovine koje nose generičko ime lijeka koji se nalazi na Osnovnoj ili Dopunskoj listi lijekova.

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

Prema očitovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje klasa: 410-01/07-01/4, ur.broj: 338-01-12-07-2 od 27. lipnja 2007. godine, nulta stopa poreza na dodanu vrijednost propisana člankom 1Oa. stavak 1. točka d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), odnosi se na lijekove uvrštene u Osnovnu listu lijekova i lijekove uvrštene na Dopunsku listu lijekova. Lijekovi navedeni u Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sastavni su dio Osnovne liste lijekova. Na Listama lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nema „lijekova u rasutom stanju“, obzirom da takav naziv ne poznaje Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, a vjerojatno se radi o sirovinama za izradu lijekova raznih stupnjeva gotovosti, koji se ne smatraju gotovim proizvodima.

 

Odredbama članka 1Oa. stavak 1. točka d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na lijekove određene Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

Prema navedenom, smatramo da se nulta stopa poreza na dodanu vrijednost propisana odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka d) Zakona primjenjuje na lijekove određene Osnovnom listom lijekova i Dopunskom listom lijekova. Napominjemo da oporezivanju po stopi 0% poreza na dodanu vrijednost podliježu i lijekovi koji se nalaze u Odluci o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja, obzirom da su lijekovi s tog popisa sastavni dio Osnovne liste lijekova.

 

U vezi pitanja o oporezivanju porezom na dodanu vrijednost „lijekova u rasutom stanju" i sirovina koje nose generičko ime lijeka koji se nalazi na Osnovnoj ili Dopunskoj listi lijekova napominjemo da se porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% oporezuju samo gotovi lijekovi određeni Osnovnom i Dopunskom listom lijekova, a ne i „lijekovi u rasutom stanju" odnosno sirovine za izradu lijekova raznih stupnjeva gotovosti koji se ne smatraju gotovim proizvodima.

Povratak na prethodnu stranicu