Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/07-01/7
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 06.02.2007
Oporezuju li se katetri po stopi od 0%

Navedenim dopisom postavili ste nam upit oporezuju li se kateteri po stopi 0%, na koji odgovaramo u nastavku.

 

Središnji ured Porezne uprave o oporezivanju katetera koji se koriste za dilataciju krvnih žila (Maverick 2 balon kateter, Maverick quantum balon kateter, Maverick otw balon kateter, Cutting balon kateter i drugi) te dijagnostički i vodeći kateteri (Imager II kateter, Expo&impulse kateter, Wiseguide guiding kateter, Excelsior, i drugi očitovao se mišljenjem klasa: 410-19/06-01/106, ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 25. svibnja 2006. godine u kojem se navodi da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, kao mjerodavno tijelo za tumačenje primjene i uporabe proizvoda iz Popisa Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima i Liste proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, dao tumačenje klasa: 500-07/06-01/262 od 28. ožujka 2006. godine da su navedeni kateteri standardni potrošni materijal, te se nisu očitovali da se navedem proizvodi ujedno kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, stoga se prilikom njihovog oporezivanje ne može primijeniti porezna stopa 0% nego 22%.

 

Nakon objavljivanja navedenog mišljenja u Poreznu upravu učestalo su počeli pristizati upiti poreznih obveznika koji se bave uvozom i prodajom spomenutih katetera stoga je Središnji ured Porezne uprave uputio Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje upit jesu li angiografski kateteri, dilatacijski balon kateteri i termodilucijski kateteri proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo te mogu li se smatrati nadomjestkom za neko tjelesno oštećenje.

 

Na postavljeni upit Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje očitovao se dopisom klasa: 410-01/06-01/2, ur.broj: 338-01-34-06-6 od 5. listopada 2006. godine, u kojem navode da su navedeni kateteri proizvodi koji se ugrađuju u ljudsko tijelo prilikom izvođenja složenih zahvata na krvnim žilama mozga i srca, a pri čemu se izvode i manji kirurški zahvati te se mogu smatrati kateterima navedenim pod rednim brojem 14. u članku 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05). Temeljem navedenog odgovora Središnji ured Porezne uprave očitovao se mišljenjem klasa: 410-19/06-01/184, ur.broj: 513-07-21-01/06-4 od 26. listopada 2006. godine prema kojem su kateteri proizvodi koji se ugrađuju u ljudsko tijelo te se prilikom njihovog oporezivanja primjenjuje stopa 0% u smislu odredbi članka 1Oa. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

U vezi navedenog napominjemo da Središnji ured Porezne uprave nije nadležan za određivanje koji kateteri se mogu uvrstiti pod redni broj 14. članka 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost već je to u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem čijeg je očitovanja došlo do dva različita tumačenja.

 

Također, napominjemo da su prema članku 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost u proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantate uvršteni, između ostalih, pod rednim brojem 14. kateteri i to ventrikularni Pudentz, subclavia, ureteralni i drugi kateteri stoga je mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave klasa: 410-19/06-01/184, ur.broj: 513-07-21-01/06-4 od 26. listopada 2006. godine prema kojem se kateteri oporezuju po stopi 0% u skladu s odredbama članka 1Oa. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), i članka 57. stavak 1. točka e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Iz navedene odredbe članka 57. stavak 1. točka e) rednog broja 14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost proizlazi da svi kateteri koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo podliježu oporezivanju po stopi 0%.

 

Povratak na prethodnu stranicu