Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/06-01/55
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 07.03.2006
Primjena nulte stope na informatičke knjige

          Poduzeće za nakladničku i grafičku djelatnost 'A' d.o.o.,   obratilo nam se s upitom o primjeni nulte stope poreza na dodanu vrijednost na njihove knjige:

1.      Naučite Adobe Acrobat 5

2.      Microsoft Office za Windows

3.      C#

4.      AutoCAD 2005 + CD

5.      Vodič kroz PowerPoint 2002

6.      Osnove računala i Windows XP – ukratko

7.      Photoshop CS – priručnik za digitalne fotografe.

Napominju da nisu tražili mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ni Ministarstva kulture, budući da njihove knjige nisu udžbenici.

 

         U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

         Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

         U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

         3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

         Shodno navedenom, mišljenja smo da navedene stručne knjige ispunjavaju propisane uvjete te podliježu oporezivanju po stopi 0% u smislu odredbe članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu